Bolig- og Byggelovgivning

Om arbejdsområdet

Bolig- og Byggelovgivning varetager lovgivningen for private lejeboliger. Private lejeboliger er kendetegnet ved at ligge i ejendomme, som ejes af private selskaber eller personer. Området er forholdsvis tæt reguleret, bl.a. i form af regler som bestemmer huslejens størrelse.

Bolig- og Byggelovgivning varetager også lovgivningen for andelsboliger. En andelsboligforening er en forening, der har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer ejer en andel af foreningens formue. Til andelen er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom.

Herudover varetager kontoret ejerlejlighedsloven, som indeholder bestemmelser om, hvilke ejendomme der kan opdeles i ejerlejligheder, og om de grundlæggende regler for ejerforeningen.

Bolig- og Byggelovgivning regulerer også rammevilkårene for byggeriet og byggebranchen i Danmark, herunder gennem byggeloven og bygningsreglementet

Endelig varetager kontoret byfornyelsesloven, som giver kommunerne mulighed for at yde støtte til bl.a. bygningsfornyelse og områdefornyelse, der skal sikre gode boligsociale forhold.

Nyheder om Bolig- og Byggelovgivning