Corona | COVID-19

COVID-19 og indenrigs- og boligområdet

På denne side kan du finde Indenrigs- og boligministeriets tiltag og udmeldinger foranlediget af corona-pandemien.

Nyheder om corona-situationen på indenrigs- og boligområdet

Forskrifter og retningslinjer på indenrigs- og boligområdet foranlediget af COVID-19

Orienteringsbreve m.v., der knytter sig til en given bekendtgørelse, findes på retsinformation.dk ved på bekendtgørelsens side at klikke "Yderligere dokumenter" > "Alle cirkulærer, vejledninger m.v. til denne bekendtgørelse" > "Se detaljeret overblik"