Orienteringsskrivelser

Social- og Indenrigsministeriet kan udsende orienteringsskrivelser i forbindelse med gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger og tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion inden for ministeriets område.

Følgende orienteringsskrivelser er blevet udsendt vedrørende Social- og Indenrigsministeriets ressortområde:

Orienteringsskrivelse om revisorernes redegørelse i de kommunale revisionsberetninger om kommunernes indsats mod socialt snyd af 19. november 2013

Orienteringsskrivelse om refusionshjemtagelse for socialpædagogisk støtte på Kofoeds Skole af 22. september 2014