Orienteringsskrivelser

Social- og Indenrigsministeriet kan udsende orienteringsskrivelser i forbindelse med gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger og tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion inden for ministeriets område.