Frikommuneforsøg

Om arbejdsområdet

Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor.

Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Den tidligere regering og KL blev økonomiaftalen for 2019 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring.  

Nyheder om Frikommuneforsøg

Kontakt

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorOpgaver og Struktur
Helena Elisabeth Ravn
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur
Nanna Kjems Ketelsen
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur