Evalueringer af Frikommuneforsøg II

Ved afslutningen af Frikommuneforsøg II har frikommunenetværkene evalueret deres forsøg. Herunder linkes til evalueringer af forsøgene fra hvert af de syv frikommunenetværk.

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorUdgifter
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorUdgifter