Frikommuneforsøg III (2019)

Regeringen ønsker at gentænke frikommuneordningen som en del af arbejdet med regeringens bebudede nærhedsreform.

Kommunerne har imidlertid i forbindelse med den tidligere VLAK-regerings invitation til et Frikommuneforsøg III indsendt 20 ansøgninger. Regeringen har derfor besluttet, at disse ansøgninger vil blive behandlet under den udvidede udfordringsret. Kommunerne vil i denne forbindelse modtage svar fra det relevante ressortministerium om de enkelte forsøgsideer. Der kan henvises til bilaget for en oversigt over ansøgningerne og de ansvarlige ministerier.

I alt fem af de modtagne ansøgninger handler om fritagelse fra obligatoriske, nationale test på folkeskoleområdet. Regeringen ønsker at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Derfor har Børne- og undervisningsministeren efter drøftelse med folkeskoleforligskredsen den 24. september 2019 tilkendegivet over for kommunerne, at regeringen på nuværende tidspunkt ikke vil igangsætte forsøg på området. Dette gælder også frikommuneforsøg. Ansøgerkommunerne er orienteret herom.

Kontakt

Nanna Kjems Ketelsen

Fuldmægtig
Opgaver og Struktur

Linea Birch Hansen

Specialkonsulent
Opgaver og Struktur

Helena Ravn

Fuldmægtig
Opgaver og Struktur