Frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg har været en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor. Regeringen har i 2020 besluttet at indgå velfærdsaftaler med syv kommuner som en ny form for forsøgsvirksomhed.

Formålet med Frikommuneforsøg var at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Regeringen har i 2020 indgået aftaler om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Med velfærdsaftalerne frisættes syv kommuner fra hovedparten af den statslige regulering på et af de tre områder. For information om velfærdsaftaler henvises til Social- og Ældreministeriet.