Frikommuneforsøg

Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor.

Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Regeringen og KL blev økonomiaftalen for 2019 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring.