Spørgeskemaer

På denne side kan du finde de kvalitetssikrede spørgeskemaer, som stilles til rådighed for kommuner til brug for lokale brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte velfærdsområder.

Spørgeskemaer

Der er udviklet 9 spørgeskemaer (se boks her på siden):

  • Til forældre til elever i skoler (inkl. specialklasser)
  • Til forældre til børn i SFO og fritidshjem
  • Til forældre til børn i dagtilbud (daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud)
  • Til modtagere af hjemmepleje
  • Til beboere i plejebolig
  • Til beboere på botilbud
  • Til forældre til børn til og med 5. klasse, der går i klub
  • Til elever i 6.-9. klasser, der går i klub
  • Til modtagere af genoptræning efter sundhedslovens § 140 / servicelovens § 86

Spørgeskemaernes indhold

Hvert spørgeskema består af en fast grundstamme af obligatoriske spørgsmål, som alle brugere skal stilles for at sikre sammenlignelige resultater kommuner imellem. De obligatoriske spørgsmål er markeret med fed skrift i spørgeskemaerne. Herudover kan den enkelte kommune efter eget ønske supplere med en række tilvalgsspørgsmål, der er testet og kvalitetssikret. Tilvalgsspørgsmålene står med almindelig skrift i spørgeskemaerne. Kommunen kan derudover supplere med egne spørgsmål, som er særligt relevante for den lokale undersøgelse.   

Indenrigs- og Boligministeriet anbefaler, at det samlede antal spørgsmål begrænses af hensyn til at sikre en høj svarprocent og datakvalitet. For spørgeskemaer målrettet forældre og elever anbefales et omfang på maksimalt 30 spørgsmål. For spørgeskemaet til modtagere af hjemmepleje anbefales maksimalt 25 spørgsmål. For spørgeskemaet til beboere i plejeboliger anbefales maksimalt 20 spørgsmål. Endelig anbefales det, at spørgeskemaet til beboere i botilbud ikke overstiger 15 spørgsmål.   

Brugertilfredsheden vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds”, og 5 er ”meget tilfreds”.

Du kan finde spørgeskemaerne i boksen her på siden.