Meld en regel

Meld en regel gør det muligt for borgere, virksomheder og organisationer at deltage i arbejdet med regelforenkling i den offentlige sektor.

Det er med nedenstående formular muligt at indlevere forslag til regler og dokumentationskrav inden for Indenrigs- og Boligministeriets ressort, der med fordel kan ændres eller helt afskaffes.

Offentligt ansatte og private leverandører henvises til den udvidede udfordringsret, som er et tilsvarende initiativ rettet mod disse grupper.

Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt, vil ministeren tage initiativ til at gennemføre forslagene. 

Formularen bør ikke indeholde personfølsomme og fortrolige oplysninger, da oplysningerne ikke sendes krypteret til Indenrigs- og Boligministeriet.

 

Meld en regel

Felter med (*) skal udfyldes