Momsrefusion

Momsrefusionsordningen for kommuner og regioner har til hensigt at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunernes og regionernes egenproduktion og køb af varer og ydelser hos private leverandører.

Ved at refundere momsudgifter ved køb hos private leverandører bliver det konkurrencemæssigt neutralt for en kommune eller region at vælge mellem egne eller andres ydelser. Udover momsudgifter refunderes også visse udgifter til lønsumsafgift via ordningen.

Her på siden kan du blandt andet finde den seneste bekendtgørelse, information om den endelige momsafregning samt konkrete eksempler på ministeriets udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen.

Hvis du har spørgsmål til momsrefusionsordningen, skal du sende en mail til momsrefusion@im.dk

 

Momsrefusionsbekendtgørelsen 

2022

Ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. juli 2022)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse

2021

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2021)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2021)

2020

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 29. maj 2020)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 16. marts 2020)

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 16. marts 2020)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

2019

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. maj 2019)

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse

Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2019)

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2019)

Modtagne høringssvar - december 2018

Høringsbrev - december 2018

Høringsliste - december 2018

Udkast til ny bekendtgørelse - december 2018 

2018

Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 1. januar 2018)

Modtagne høringssvar 

Høring om ny momsrefusionsbekendtgørelse 

Positivlisten

Positivlisten gældende for regnskab 2021

Positivlisten gældende for regnskab 2020

Positivlisten gældende for regnskab 2019

Positivlisten gældende for regnskab 2018

Endelig afregning af moms 

Regnskab 2021

Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2021

Brev til revisor vedr. godkendelse af momsrefusion for 2021

Brev til indberetning af revisor 

Regnskab 2020

Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2020

Brev til revisor vedr. godkendelse af momsrefusion 2020

Brev til indberetning af revisor

Regnskab 2019

Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2019

Brev til revisor vedr. godkendelse af momsrefusion 2019

Udtalelse om ejerforholdskode 4

Oversigt over tilskudsmodtagere (demensboligpulje)

Brev om udskydelse af endelig afregning for 2019

Brev til indberetning af revisor

Regnskab 2018

Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2018

Brev om revisors endelige godkendelse af momsrefusion 2018

Brev til indberetning af revisor.pdf  

Udtalelser på spørgsmål vedr. momsrefusionsordningen

Ejerforholdskode 4 og parkeringsafgifter, mentorudgifter og udgifter til læger

Huslejeindtægter - momsrefusionsbekendtgørelsesns § 4, stk. 1

Interessentskab bestående af kommuner og en styrelse

Tilskud til idrætscenter

Dronning Magrethes og Prins Henriks fond

Fælleskommunale selskabers adgang til momsrefusion

Udtalelse vedr. momsafløftning på udgifter til Danske Regioner

Udtalelse om udgifter til kurser købt hos private

Udtalelse vedr. taxakørsel

Udtalelse om ejerforholdskode 4

Fonden Aarhus

Donation fra en stift

Elsass Fonden

Danmarks Idrætsforbund

Fonden Knud Højgaard

Dansk kyst- og naturturisme

Svarbrev om tilskud fra Astra

Overgangsregler ved anlægstilskud

Tilbagebetaling af moms ved salg af hospitalsejendomme

Kontering af hjælpemidler efter § 112 i lov  om social service

Tilbagebetaling i henhold til § 5 når tilskuddet anvendes til løn 

Afslag på ansøgning om godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2

Godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2

Udgifter vedrørende bindingskonto efter boligreguleringslovens § 18

Tilbagebetalingsreglen i § 5 i og bidrag fra vandselskaber for klimatilpasningsprojekter

Præcisering vedrørende kontering og momsrefusion ved støtte til bil efter servicelovens § 114

Kontering og moms på ridefysioterapi

Afslag på ansøgning om dispensation fra tilbagebetalingsreglen i § 5

Håndtering af tilbagebetalt momsrefusion ved tilbageskødning af grund  

Kommunernes adgang til momsrefusion ved køb af ejendom - momsreguleringsforpligtelse

Personbefordring ifm. de i positivlisten nævnte sundhedsydelser 

Taksatorrapporter 

Håndtering af delt regning mellem kommune og private leverandør

Vedrørende Friluftsrådet og tilbagebetaling af tilskud

Vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond og tilbagebetaling af tilskud