Udvidet udfordringsret (2017-2021)

Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret. Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde.

Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Udfordringsretten udvides i forhold til udfordringsretten i 2008-2015, jf. nedenfor. Der åbnes nu også for at imødekomme forslag, der kræver lovændringer. Det betyder, at ansøgninger om fritagelse fra statslige regler både kan imødekommes gennem generelle regelændringer og ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

Udfordringer indsendes til den kommune, region eller statslige institution, hvor udfordreren er ansat. Her behandles udfordringer af organisationens egne lokale regler, mens udfordringer af statslige regler videresendes til det relevante ressortministerium.

Se mere information i boksen på denne side.

Forrige udfordringsret (2008-2015)

Den tidligere udfordringsret havde samme overordnede formål som den udvidede udfordringsret, men fremstod i en mindre vidtgående udgave, hvor det kun var muligt at lave forsøg under eksisterende forsøgsbestemmelser.

Se information i boksen på denne side.