Planlov og Landdistrikter

Om arbejdsområdet

Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for en række love og regler, som navnlig kommunerne skal følge i deres fysiske planlægning i byerne og i det åbne land. Foruden planloven omfatter det sommerhusloven, kolonihaveloven, Fingerplanen og en række andre love og bekendtgørelser, der fastlægger reglerne for den fysiske planlægning for specifikke områder eller funktioner.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for den tværgående koordination af regeringens indsatser i forhold til landdistrikter og for specifikke indsatser i landdistriktsområderne, herunder blandt andet Landdistriktspuljen og en støtteordning for Lokale aktionsgrupper, som med lokale tiltag og engagement skal bidrage til en positiv udvikling i landdistriktsområder. 

Nyheder om landdistriktsområdet og planloven