Fordeling af 93 mio. kroner årligt til landdistrikternes Lokale Aktionsgrupper (LAG)

16-06-2022

Vejen er nu banet for, at 93 mio. kroner årligt i 2023-27 kan fordeles til udvikling i landdistrikterne. Dermed igangsættes arbejdet med at etablere Lokale Aktionsgrupper, der skal sikre lokal forankring i fordelingen af midlerne.

I forbindelse med ’Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug’ fra 2021 blev det høje støtteniveau til de lokale aktionsgrupper (LAG) fastholdt på 93 mio. kroner om året i 2023-2027. Fordelingen af midler mellem de kommuner, der er udpeget som LAG-kommuner, er nu endelig besluttet.

I lighed med indeværende programperiode videreføres princippet om, at kommuner, der oplever negativ befolkningsudvikling, har særlige udfordringer, og derfor får et højere støttebeløb. Dermed understøtter fordelingen af LAG-midler regeringens prioritet om at skabe et sammenhængende Danmark. Der er heldigvis færre landdistriktskommuner, der har negativ befolkningsudvikling end tidligere.

”Det er dejligt, at det store arbejde, som de lokale aktionsgrupper udfører i landdistrikterne, kan bidrage til denne udvikling. Samtidigt er det glædeligt, at flere kommuner, der for få år siden havde negativ befolkningsudvikling, nu har formået at stabilisere eller vende befolkningsudviklingen,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

De lokale aktionsgrupper for den kommende programperiode har endnu ikke organiseret sig, men med beslutningen om fordelingen af LAG-midler skabes klarhed over, hvor mange penge der er at gøre godt med til lokale projekter de næste år. Dermed kan lokale ildsjæle komme i gang med at organisere sig. 

Fakta om Lokale Aktionsgrupper (LAG):

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midler på baggrund af deres egne lokale udviklingsstrategier. På den måde sikres det, at støttemidlerne anvendes med mest mulig lokal indsigt og medbestemmelse.

I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer. I den kommende periode for EU’s landdistriktsprogram for 2023-2027 videreføres de samme udpegede områder med Frederikssund som eneste ekstra tilføjelse, så der i alt er 57 kommuner og 27 småøer.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Cecilie Rex Selmer, 7228 2417, crs@im.dk