Analyse af bopælspligt

11-06-2017

Analysen består af tre dele: En statistisk analyse, en analyse af kommunernes praksis gennemført af Incentive og et sammenfattende notat, der opsummerer resultaterne og skitserer løsningsforslag.