Analyse af Landsbyggefondens forvaltningspraksis

15-04-2020

Landsbyggefondens forvaltningspraksis er blevet analyseret af McKinsey og Company.