Boligmarkedsanalyse for hovedstaden - boligbehov, udviklingspotentialer og strategier

27-01-2018

Analysen er udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management.