Den almene boligsektors effektivisering

15-11-2014

Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor.