Liste over ghettoområder pr. 1. december 2018

01-12-2018

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en liste over ghettoområder.