Strategi for digitalt byggeri

30-01-2019

Strategien er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.