Vejledning om aftalt grøn byfornyelse

01-07-2014

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i byfornyelsesloven.