Vejledning om områdefornyelse

18-10-2016

Et redskab til kommunerne om hvordan man planlægger og gennemfører et områdefornyelsesprojekt.