Love og bekendtgørelser

Her kan du få et overblik over love og regler på Social- og Indenrigsministeriet område.

www.retsinformation.dk kan du finde love og lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og afgørelser på Social- og Indenrigsministeriets område.

Retsinformation.dk er det websted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Gå til Social- og Indenrigsministeriets område på retsinformation.dk

Retsinformation.dk er endnu ikke opdateret med ændringerne i ministerierne efter Folketingsvalget i juni 2019. Du kan derfor fortsat finde anden lovgivning under Social- og Indenrigsministeriets område under det tidligere Børne- og Socialministeriums og det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriums områder på retsinformation.dk.

Du kan finde lovgivning inden for valgområdet på www.valg.sim.dk.

Love, bekendtgørelser m.v. på vej

Retsinformation indeholder ud over de gældende love en oversigt over de lovforslag, som ministeren har fremsat for Folketinget i det igangværende folketingsår. På oversigten er der links til en side med oplysninger om de enkelte lovforslag og link til selve lovforslaget m.v.

Gå til lovforslag fremsat af social- og indenrigsministeren i nuværende Folkeringssamling på retsinformation.dk

Lovforslag, bekendtgørelser m.v. på Social- og Indenrigsministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på hoeringsportalen.dk.