Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Indenrigsministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

I bekendtgørelsen har Social- og Indenrigsministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen vil blive foretaget via et brev direkte til kommuner og alle kendte it-leverandører samt via denne side og et nyhedsbrev.

Nedenfor er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli 2021 med ændringsmarkeringer:

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttrædelse 1. juli 2021 med ændringsmarkeringer i forhold til forrige version af bekendtgørelsen

Via linket i boksen her på siden er det muligt at tilgå bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli 2021 (uden ændringsmarkeringer) på retsinformation.dk.

Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af data er gældende.