Organisation

Her kan du finde Indenrigs- og Boligministeriets organisationsdiagram.

 

Indenrigs- og Boligministeriet er organiseret som følger:

Minister: Kaare Dybvad Bek (S)
Departementschef: Sophus Garfiel

Ministersekretariat

Pressechef: Poul Aarøe Pedersen

Ministerens særlige rådgiver

Jens Christiansen

Jura

Afdelingschef: Hans B. Thomsen
Kontorchef Forvaltningsjura: Mette Kryger Gram
Kontorchef Demokrati: Nikolaj Stenfalk
Kontorchef CPR og IT: Carsten Grage

Bolig og Plan

Afdelingschef: Mikkel Sune Smith
Kontorchef Boligpolitik og -økonomi: Stine Klingenberg Madsen
Kontorchef Bygge- og Boliglovgivning: Anitta Hilda Vandman Bugenhagen
Kontorchef Planlov og Landdistrikter: Marie Kirkebæk

Kommunal- og Regionaløkonomi

Afdelingschef: Ingrid Melchiorsen
Kontorchef Finansiering: Dorthe Lemmich Madsen
Kontorchef Udgifter: Birgitte Olesen
Kontorchef Opgaver og Struktur: Søren Hansen Thomsen

Organisation

Afdelingschef: Mette Dige Rønholt
Kontorchef Økonomi, Styring og Tilsyn: Mathilde Mørch
Kontorchef Organisationsudvikling og HR: Kristine Queitsch

Ministeriets tilknyttede styrelser, råd og institutioner:

Benchmarkingenhed
Bolig- og Planstyrelsen
Center for Boligsocial Udviking
Danmarks Statistik
VIVE - Viden til Velfærd