Bolig og Plan

Afdelingen består af tre kontorer. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver de enkelte kontorer i afdelingen løser.

Afdelingen varetager ministeriets opgaver inden for boligpolitik og –økonomi, bygge- og boliglovgivningen, planloven og en række andre love og bekendtgørelser, der fastlægger regler for den fysiske planlægning for specifikke områder eller funktioner.

Også indsatser i landdistrikterne hører under afdelingen. Fællesnævneren for disse indsatser er, at de skal bidrage til at sikre velfærd og skabe gode betingelser for udvikling, uanset hvor i landet man befinder sig.

Afdelingschef: Mikkel Sune Smith, mss@im.dk

Almene Boliger

 • Den almene boligsektor, herunder lovgivningen om almene boliger
 • Almene familieboliger målrettet særlige grupper, bl.a. skæve boliger, udslusningsboliger og seniorbofællesskaber
 • Ungdomsboliger og ældreboliger
 • Landsbyggefonden
 • Bekæmpelse af parallelsamfund

Kontorchef: Stine Klingenberg Madsen, skm@im.dk

Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter

 • Lejelovgivningen
 • Andelsboligloven 
 • Ejerlejlighedsloven
 • Rammevilkårene for byggeriet og byggebranchen
 • Byfornyelsesloven
 • Indsatser i forhold til landdistrikter, herunder bl.a. Landdistriktspuljen og en støtteordning for Lokale aktionsgrupper

Kontorchef: Anitta Hilda Vandman Bugenhagen, ahvh@im.dk

Fysisk planlægning

 • Planloven
 • Sommerhusloven
 • Kolonihaveloven
 • Fingerplanen
 • Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild

Kontorchef: Marie Kirkebæk, markir@im.dk