Jura

Afdelingen Jura består af tre kontorer. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver de enkelte kontorer i Jura løser.

Afdelingen koordinerer lovprogram og lovhøringer og udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen.

Afdelingen har ansvaret for kommunernes og regionernes styrelse og inddeling, herunder loven om kommunernes styrelse, regionsloven, loven om forpligtende kommunale samarbejder og de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten).

Afdelingen varetager generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og databeskyttelsesloven samt offentligretlige grundsætninger samt generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner og regioner og andre myndigheder.

Afdelingen varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner og offentliggør i tilknytning hertil vigtige afgørelser, udtalelser og notater om kommunale og regionale forhold i Resumédatabasen.

Afdelingen varetager opgaven som øverste valgmyndighed (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg og folkeafstemninger).

Afdelingen har ansvaret for CPR-systemet og CPR-lovgivningen.

Afdelingschef: Hans B. Thomsen, mobil 41 95 55 51, hbt@im.dk

Demokrati

 • Kommunernes og regionernes styrelse, herunder den kommunale styrelseslov og regionsloven
 • Kommunernes og regionernes inddeling
 • Lov om forpligtende kommunale samarbejder samt generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner og regioner og andre myndigheder
 • Kommuners og regioners salg af fast ejendom
 • Tilsyn med kommuner og regioner vedr. styrelsesretlige regler
 • Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg samt folkeafstemninger
 • Sekretariat for Valgnævnet
 • Vælgererklæring.dk
 • Partistøtte og partiregnskaber
 • Internationale opgaver vedr. styrelsesretlige spørgsmål, valg og folkeafstemninger

Kontorchef: Nikolaj Stenfalk, mobil 40 51 98 36, nst@im.dk

Forvaltningsjura

 • Vederlæggelse af kommunalpolitikere
 • Tilsyn med kommuner og regioner (dog undtaget tilsynet vedr. styrelsesretlige regler)
 • Resumédatabasen
 • Generel offentligretlig jura, herunder forvaltnings-, offentligheds- og databeskyttelsesloven, samt offentligretlige grundsætninger
 • Kommunalfuldmagten
 • Den sociale retssikkerhedslovs regler om Ankestyrelsen
 • Gebyrloven
 • Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre
 • Lov om udstedelse af legitimationskort
 • Lov om kommunernes og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 • Lov om den kommunale og regionale tjenestemandsret
 • Kommunernes Lønningsnævn
 • Internationale opgaver vedr. tilsynsretlige spørgsmål
 • Koordinering af Europarådet vedr. kommunalretlige spørgsmål
 • Klager over Ankestyrelsen
 • Forsikringsenhed for arbejdsskader i ministeriet

Kontorchef: Mette Kryger Gram, mobil 72 28 25 11, mkg@im.dk

CPR

 • CPR-systemets drift, vedligeholdelse og udvikling i samarbejde med eksterne leverandører
 • Levering af CPR’s data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri
 • Klagesagsbehandling i relation til kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering
 • Behandling af sager om nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte og misbrug af personnummer

Kontorchef: Carsten Grage, mobil 60 89 17 44, cg@cpr.dk