Kommunal- og Regionaløkonomi

Afdelingen består af tre kontorer. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver de enkelte kontorer i afdelingen løser.

Afdelingen varetager ministeriets opgaver i forhold til styring og overvågning af kommunernes og regionernes opgaver og økonomi. Det omfatter bl.a. ansvaret for udvikling og drift af tilskuds- og udligningssystemet. Endvidere omfatter det ansvaret for koordinering af ministeriets opgaver i tilknytning til økonomiforhandlingerne med kommuner og regioner.

Ansvaret for udvikling og driften af kommunernes og regionernes budget- og regnskabssystemer er ligeledes placeret i afdelingen. Det indbefatter også udviklingen af de bevillingsmæssige regler. Dertil kommer ansvaret for løbende at følge og overvåge udviklingen i kommunernes og regionernes økonomi.

Afdelingen har også ansvaret for udviklingen af administrationspolitik i forhold til kommuner og regioner. Det handler bl.a. om effektivisering, afbureaukratisering, forenkling, frit valg og konkurrenceudsættelse. Dertil kommer koordinering af ministeriets arbejde med at understøtte vækst og regionaludvikling i hele landet.

Afdelingschef: Ingrid Melchiorsen, ijm@im.dk

Kontoret for Finansiering

 • Kommunernes og regionernes finansiering
 • Generelle tilskud og udligning
 • Enkeltkommuners økonomi og særtilskud
 • Finansieringsudvalget
 • Strategi for og koordination af økonomiforhandlinger med kommuner og regioner
 • Opfølgning på økonomiaftaler med kommuner og regioner
 • Sanktionsregler

Kontorchef: Dorte Lemmich, mobil 25 23 92 66, dle@im.dk

Kontoret for Udgifter

 • Kommunernes og regionernes udgifter
 • Budget- og regnskabssystemet
 • Bevillingsregler
 • Momsrefusion
 • Kommunernes likviditet
 • Låneregler
 • Forsyningsvirksomhed og Hvile-i-sig-selv

Kontorchef: Birgitte Olesen, mobil 40 93 26 18, bol@im.dk

Kontoret for Opgaver og Struktur

 • Den kommunale og regionale struktur og opgavefordeling
 • Fornyelse af den offentlige sektor
 • Forenkling og afbureaukratisering
 • Frikommuner og udfordringsret
 • Frit valg
 • Konkurrenceudsættelse
 • Tilskud til færger mv.
 • Landsdækkende bruger tilfredshedsundersøgelser (BTU)
 • Borger- og brugerinddragelse

Kontorchef: Søren H. Thomsen, mobil 41 95 55 47, sht@im.dk