Organisation

Her kan du læse mere om, hvilke opgaver afdelingen løser.

Afdelingen har fokus på driften af ministeriet, organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

Afdelingen samarbejder med det øvrige departement og styrelserne på ministerområdet om at skabe klare og effektive rammer for løsning af ministeriets kerneopgaver med fokus på god økonomistyring, ledelse og organisationsudvikling.

Afdelingen varetager opgaver i relation til styring, økonomi, HR, intern kommunikation og service.

Afdelingschef: Mette Dige Rønholt, mobil 50 77 56 63, mdr@im.dk

Kontorchef Økonomi, Styring og Tilsyn: Mathilde Mørch, mobil 72 28 24 25, mam@im.dk

Organisation

 • Budget og regnskab for departementet
 • Økonomisk koordination ift. finansloven og ministeriets DUT-forhandlinger
 • Koordination i forhold til institutionernes budgetter og bevilling
 • Budgetanalyser mv.
 • Institutionsstyring, herunder resultatplaner og nøgletal på ministerområdet
 • Resultatmål for departementet
 • Direktørmøder mv.
 • Koordination i forhold til Rigsrevisionen
 • Personale- og lønadministration
 • HR-juridisk rådgivning af ministerområdets institutioner
 • Organisationsudvikling, herunder politikker, retningslinjer og SAU
 • Ledelsesudvikling, herunder ledelsesinformation og -koncepter
 • Intern kommunikation
 • Service for departementet