Skal din kommune være frikommune?

07-04-2016

Kronik i Danske Kommuner

Af social- og indenrigsminister Karen Ellemann

 

Startskuddet er gået til et nyt frikommuneforsøg, hvor endnu flere kan afprøve nye måder at løse opgaverne på. Jeg vil opfordre alle kommuner til at gå i dialog med hinanden om fælles udfordringer og sende en ansøgning inden den 1. juni. 

I den islandske hovedstad Reykjavik står en statue, der går under navnet ’Den ukendte embedsmand’. Statuen, som kunstneren Magnús Tómasson står bag, forestiller en mand i jakkesæt bærende på en attachémappe. Men kun mandens underkrop er synlig. Overkroppen og hovedet er nemlig støbt ind i en stor, tætomsluttende sten.

Så skidt står det heldigvis ikke til med de danske embedsmænd og offentligt ansatte. Men vi kommer heller ikke udenom, at der sommetider kan være blokeringer, når det kommer til kreativitet og nytænkning. Det skal vi gøre noget ved.

Bliv frikommune og bliv bedre til at aflive ’plejer’

Det er vigtigt, at vi løbende reflekterer over, hvordan de offentlige opgaver løses bedst muligt. At vi udfordrer hinanden i de vaner og forestillinger, vi bærer rundt på. Ikke bare for at spare penge. Men for at sætte handling bag ordene ’mennesker før systemer’ og sikre den bedst mulige service til borgerne.

Og det er der brug for. Stigende udgifter til sundhed, et markant stigende antal flygtninge, som skal integreres, og et stort behov for at få flere i arbejde. Det er bare nogle af de udfordringer, vi står med.

En forudsætning for at kunne håndtere udfordringerne er, at staten ikke detailregulerer kommunerne. For en stærk decentral offentlig sektor og kommunalt selvstyre er, og skal blive ved med at være, grundpiller i vores velfærdssamfund.

Det var netop udgangspunktet for det seneste frikommuneforsøg. Her fik ni kommuner chancen for at afprøve nye måder at løse opgaverne på, og det har forhåbentlig kunnet mærkes for borgerne i Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Når evalueringerne kommer senere i år, vil jeg gå forrest for at ændre og forenkle de statslige regler, der hvor forsøgene viser et potentiale. På den måde får alle landets kommuner glæde af resultaterne.

De omkring 250 forsøg mellem 2012 og 2015 vidner om, at I er fulde af idéer til forbedringer ude i kommunerne. Det har været en succes indtil videre, og derfor har jeg sendt jer en invitation til at ansøge om deltagelse i et nyt frikommuneforsøg fra 2016 til 2019.

Endnu flere kan være med

I den netop afsluttede runde kunne hver af de ni frikommuner byde ind med forsøg på alle områder. Det nye frikommuneforsøg bliver mere ambitiøst. Her skal I finde sammen på tværs af kommuner under et fælles tema, og hvert netværk skal sende en samlet ansøgning. Vi har lagt op til, at der skal være fem til syv netværk med op til seks kommuner i hvert.

Til inspiration kunne oplagte temaer være mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder eller bedre rammer for udvikling og vækst i landdistrikter. I kan selvfølgelig selv byde ind med andre forslag.

Når kommunerne arbejder sammen under overordnede temaer, målretter vi kræfterne mod de vigtigste udfordringer, og vi får bedre muligheder for at designe ambitiøse forsøg, som har relevans for alle kommuner. Samtidig lægger det op til øget samarbejde og videndeling undervejs.

Så få begrænsninger som muligt

Udgangspunktet for frikommuneforsøgene er, at der skal være så få begrænsninger for kommunernes nytænkning som muligt. Kun grundloven, EU-retten, borgernes retssikkerhed og økonomiske fordele for de involverede kommuner på bekostning af andre sætter grænser.

Der findes allerede en række muligheder for at eksperimentere i den lovgivning, som regulerer kommunernes virke. Frikommuneforsøgene bygger på de samme grundlæggende principper, men går videre end de nuværende forsøgsbestemmelser. Der kan for eksempel tænkes på tværs af eksisterende regelsæt, og det inviterer til en mere helhedsorienteret opgaveløsning.

I regeringen bakker vi op ved at fremlægge den nødvendige lovgivning, så forsøgene kan gennemføres. Og mit håb er, at Folketingets partier vil fortsætte den gode tradition fra det første forsøg, hvor der var bred opbakning til frikommuneloven.

Jeg glæder mig til at se, hvilke idéer I spiller ind med, når ansøgningsfristen til det nye forsøg udløber med udgangen af maj i år. Og jeg har fuld tillid til, at I deler mine og regeringens ambitioner om at finde nye løsninger, afbureaukratisere og forenkle statslige regler til gavn for borgerne og virksomhederne.

Med frikommuneforsøget udfordrer jeg kommunerne til at nytænke opgaveløsningen. Men jeg udfordrer også mig selv og resten af regeringen, for det er ikke sikkert, at alle forslag stemmer helt overens med vores holdninger. Alligevel er jeg parat til at give de nye frikommuner udstrakt frihed til at gå nye veje.

For det er netop, når vi tør udfordre vores dogmer og blokerende vanetænkning, at vi kan opnå de resultater, der gør den helt store forskel.

Læs mere om det nye frikommuneforsøg på www.sim.dk, hvor der også er nærmere information om ansøgningsproces og mulighed for sparring med relevante ministerier. Ansøgningsfristen er den 1. juni 2016, og alle kommuner kan søge.