SF på kant med dansk model

08-02-2016

Debatindlæg i Politiken

Af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og social- og indenrigsminister Karen Ellemann

 

Det var med undren, vi læste Kroniken (d. 3.2.) fra SF's Trine Torp og Metropols Bettina Post om, at regeringen skulle drive et socialt cirkus. Beskyldningen går på, at vi ikke vil tvinge ordninger igennem for socialøkonomiske virksomheder uden om arbejdsmarkedets parter. Men vores svar er klart: I regeringen inddrager vi altid parterne, når der skal findes løsninger på vigtige udfordringer på arbejdsmarkedet.

Det kaldes den danske model, og den er der ikke noget hokuspokus ved.

I Kroniken fremføres en række grundløse anklager: at regeringen lægger udspekulerede planer med DA om indslusningsløn, og at vi vil rive tæppet væk under socialøkonomiske virksomheder. Påstandene er som grebet ud af den blå luft.

Vi mener, at socialøkonomiske virksomheder er et godt supplement til den ordinære beskæftigelsesindsats for mennesker med en begrænset arbejdsevne. Vi er tilhængere af socialøkonomiske virksomheder, fordi de gør en stor indsats for inklusionen på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder kan finde nye veje til at hjælpe f.eks. mennesker med handicap i job, og de gode erfaringer kan andre virksomheder så lære af.

Sagen er, at den tidligere regering i 2013 iværksatte et forsøg, hvor socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder fik mulighed for at fravige det såkaldte rimelighedskrav. Det betyder, at virksomhederne kan ansætte førtidspensionister i løntilskud uden hensyn til antallet af ordinært ansatte.

Forsøget stod til at udløbe i 2015, fordi den tidligere regering ikke havde forlænget det. Af hensyn til de socialøkonomiske virksomheder og de førtidspensionister, der allerede var omfattet af ordningen, har regeringen forlænget forsøget til udgangen af 2016. Anklagen om, at regeringen ikke vil forlænge ordningen, er derfor misforstået – faktum er, at vi har forlænget den. Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der skulle se på, om der kunne findes en permanent løsning.

Parterne kunne dog ikke blive enige, og som en naturlig konsekvens blev gruppen derfor nedlagt.

Men da det er vigtigt, at vi finder en løsning, så vi ikke skal forlænge forsøget år efter år - har regeringen nu indkaldt parterne til nye drøftelser. Målet er at finde en fornuftig løsning, som understøtter, at flere kan få foden ind på arbejdsmarkedet, men som samtidig ikke fortrænger ordinært ansatte eller er konkurrenceforvridende.

Vi ønsker ikke at gå på kompromis med den danske model og gennemtvinge forsøgsordninger uden at involvere arbejdsmarkedets parter. Et sundt arbejdsmarked kræver, at både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere tager ansvar for, at flere bliver en del af et arbejdsfællesskab.