Tillidskrisen skal løses

24-01-2016

Debatindlæg i Jyllands-Posten

Af Karen Ellemann, social- og indenrigsminister / Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg (S) / Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

 

Der er ikke tilstrækkelig tillid mellem mennesker med handicap og deres pårørende på den ene side og den offentlige sektor på den anden side. Hverken borgere eller sagsbehandlerne kan altid gennemskue, hvad loven giver ret til, krav på eller mulighed for. Det giver ukonstruktive forløb, hvor alle parter føler sig mishørt, misforstået eller endda beklikket på deres integritet.

På den ene side står kommunen, der skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp og kun den. På den anden side står borgeren med en bekymring om, hvorvidt kommunen kan sikre netop den hjælp. Den tillidskrise er vi nødt til at løse ved at skabe klarhed.

Derfor har vi i handicaporganisationerne, kommunerne og regeringen sat os sammen for at drøfte, hvad der skal ændres. Kald det en trepartsdrøftelse mellem dem, der skal leve under reglerne, dem, der administrerer reglerne, og dem, der udstikker reglerne.

Alle tre parter er enige om, at der er behov for bedre og mere klare regler. Serviceloven er ikke ændret væsentligt gennem de seneste 20 år. Reglerne er skabt i en tid, hvor fokus primært var på at skabe detaljerede krav. I dag er der brug for, at reglerne i højere grad understøtter kommunerne i at hjælpe borgerne med deres habilitering eller rehabilitering. Alle tre parter anerkender, at reglerne ikke længere er den optimale ramme om kommunernes hjælp til borgerne.

Regler er til for at sikre borgerne den bedst mulige hjælp, men når de bliver vanskelige at fortolke og anvende konstruktivt for borgere og sagsbehandlere, så bliver det et problem. Det skal vi gøre bedre.

Vi er trukket i arbejdstøjet med det formål at forbedre serviceloven, og ambitionen er, at der kan komme forslag til tiltag og lovændringer i løbet af i år.

Vi vil arbejde for, at der kommer et udspil, der styrker borgernes positive udvikling. Borgere med handicap eller sygdom bør få den hjælp, der skal til, for at sikre en udvikling for den enkelte, så han eller hun bliver så selvhjulpen som muligt. Vi vil arbejde for, at loven bliver forståelig og anvendelig for alle parter. Fokus vil være på at genoprette tilliden til det offentlige system.

Kontrol er godt, men tillid er bedre.