Frikommuner skal gå i offensiven

20-06-2016

Debatindlæg i Jyllands-Posten

Af social- og indenrigsminister Karen Ellemann

 

I december seneste år blev Åge Hareide præsenteret som ny landstræner for det danske fodboldlandshold.

Inden sin første kamp mod Island proklamerede han, at holdet skulle spille mere offensivt, og spillerne fik frihed til at løbe med frem på banen.

Satsningen lykkedes: Danmark vandt 2-1.

I regeringen har vi med det nye frikommuneforsøg også lagt en offensiv strategi, hvor vi giver udvalgte netværk af kommuner frihed til at løse deres opgaver på nye måder. Den 1.

juni udløb fristen for at søge om at blive frikommunenetværk fra 2016-2019. Vi har modtaget mange spændende og ambitiøse ansøgninger fra netværk af kommuner, og det er nu op til regeringen at sætte det stærkest mulige hold.

I frikommuneforsøget får udvalgte netværk af frikommuner frihed til at afprøve nye løsninger på nogle af de udfordringer, kommunerne står over for.

Ansøgningerne spænder vidt - fra ambitionen om en sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger for den enkelte borger over bedre rammer for lokal vækst og beskæftigelse til bedre integration af borgere i udsatte boligområder.

Jeg tror på, at vi ved at give kommuner med særligt gode idéer mere frihed kan få trykprøvet statslige regler, afprøvet nye løsninger på kommunernes udfordringer og styrket det lokale demokrati. Ansøgningerne viser, at kommunerne er klar til at gribe friheden og bruge den offensivt på samme måde som de danske fodbolddrenge.

Spiller bedre som et hold Modsat det første frikommuneforsøg fra 2012 til 2015 er kommunerne denne gang organiseret i netværk om et fælles tema.

Tanken er, at man spiller bedre som en del af et hold, end hvis man er alene. På den måde håber regeringen, at kommunerne vil gennemføre endnu mere ambitiøse forsøg, der har endnu større potentiale for bagefter at blive bredt ud til alle landets kommuner.

Må de nye frikommunenetværk så alt? Nej. Frikommuneordningen er ikke et carte blanche til at omgå regler efter forgodtbefindende.

Frikommunenetværkene skal søge om lov til at gennemføre forsøg, der ikke er mulige inden for gældende lovgivning. Forsøgene må ikke være i strid med grundloven, EU-regler, give kommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed.

Når det er sagt, så vil vi i regeringen gå åbent og positivt til kommunernes forsøgsansøgninger, så frikommunerne får så vide rammer som muligt. For, som Åge Hareide siger, så er alternativet til at spille offensivt at »stå med otte-ni spillere tilbage på banen og håbe på, at man rammer noget en eller anden gang«.