Regeringen har en klar og ambitiøs vision for udsatte børn og unge

26-03-2016

Debatindlæg i Politiken

Af social- og indenrigsminister Karen Ellemann

 

En række organisationer kritiserede torsdag i sidste uge regeringen for at genindføre et kontanthjælpsloft og efterlyste en visionær kurs, som beskytter og tager hånd om udsatte børn. Mandag i denne uge kom efterlysningen på en social vision så fra Københavns socialborgmester, Jesper Christensen (S). Til det må vi svare, at vi har en klar vision i regeringen: Alle skal have en god start på livet og gode muligheder at få et aktivt liv med uddannelse og job. Og der er ikke nogen modsætning mellem et kontanthjælpsloft og at tage hånd om udsatte børn og unge. Tværtimod.

Som samfund kan vi ikke være tjent med, at en stor gruppe af mennesker år efter år er parkeret på kontanthjælp. Det har aldrig været tanken med kontanthjælpssystemet. Og derfor var torsdag i sidste uge, hvor et flertal i Folketinget vedtog regeringens forslag til et kontanthjælpsloft, en god dag. Loftet skal sikre, at der er en mærkbar økonomisk gevinst ved at komme i job. Det er der ikke i dag. 

Det er ikke kun godt for mor og far at komme ud af kontanthjælpssystemet og i gang på arbejdsmarkedet. Det er også godt for børnene. At være vant til at se mor og far stå op hver dag, smøre madpakke og gå på arbejde giver børnene nogle stærke værdier og normer, de kan tage med sig ind i voksenlivet. 

Er kontanthjælpsloftet så tilstrækkeligt til at sikre en stærk arbejdsmarkedstilknytning? Nej, et loft står sjældent særligt stærkt alene. Der er heldigvis både fundament, vægge, tag, vinduer og døre i regeringens beskæftigelsespolitik, der kort sagt handler om, at færre skal være forsørget af det offentlige, og at flere skal være i job. Kontanthjælpsloftet er en central del af regeringens Jobreform, der skal styrke det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse. Samtidig arbejder vi for bedre sociale indsatser, der skal give større livskvalitet og styrke arbejdsevnen hos mennesker, der i dag mere eller mindre opgives, fordi vi ikke formår at give den rette hjælp og støtte i forhold til lige netop deres problem. Det kan for eksempel være mennesker, der kæmper med misbrug, psykisk sygdom eller hjemløshed.

Derfor har regeringen sagt det helt klart, at vi vil måle – og måles på – om socialpolitikken gør en positiv og mærkbar forskel for den enkelte, og om udviklingen går i den rigtige retning. Derfor vil regeringen også snart præsentere nye sociale mål, og vi kommer til at sætte et klart fokus på, at flere udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer godt videre i uddannelsessystemet. Det, tror vi, vil være en ambition, som mange deler med os, og der er ingen tvivl om, at en god uddannelse er det bedste fundament, udsatte børn og unge kan bygge et godt voksenliv på. Det er en klar og ambitiøs vision for udsatte børn og unge.

Men lad os trække regeringens tilgang til socialpolitikken helt klart op. Når vi har sociale problemer i Danmark, skyldes det ikke, at de sociale ydelser er for lave. Og løsningen er ikke at sætte dem op. De fleste udsatte ønsker sig mest af alt den rette støtte og hjælp til at få et bedre liv. Og det er det, som vi i regeringen arbejder for.