Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns tale ved LivaRehabs fem-års jubilæum

08-03-2016

Tirsdag den 8. marts 2016, Frederiksberg

Det talte ord gælder

Kære alle sammen. Kære LivaRehab.

I dag fejrer vi jeres fem-års jubilæum. Men vi fejrer også kvindernes internationale kampdag. Og den kombination giver rigtig god mening.

For I har specialiseret jer i at hjælpe især kvinder. Hjælpe dem til at tage kampen op for at få en bedre tilværelse efter et liv med prostitution, svigt, seksuelle overgreb, vold eller misbrug. Det skal I have en stor tak for.

I kan noget særligt, og det vil jeg gerne sætte et par ord på.

***

Som en non-profit organisation med både professionelle og frivillige kræfter har I flere fordele. I har kvalificerede og dygtige medarbejdere. Og I har ildsjæle, som er en kæmpe styrke, når det handler om at møde kvinderne og give dem et nyt netværk.

Den tillid, I skaber, gør jer i stand til at få kontakt til en gruppe af udsatte, der ellers kan være svære at få i tale. For eksempel tror flere prostituerede fejlagtigt, at kommunen slet ikke kan hjælpe dem – eller måske er de endda bange for, at et besøg hos kommunen bare gør det hele værre.

Jeres dør står åben og er en tydelig indgang til hjælp. Og når man først er kommet ind her, så tror jeg, at man kommer til at se mange veje ud og videre i livet. Man bliver stærkere.

I ser potentialet i det enkelte menneske, også når det menneske måske ikke selv kan se det. Og det syn på udsatte som værdifulde individer, der har masser af evner og ressourcer at bidrage med i samfundet – det skal I vide, at jeg deler.

***

En af jeres store styrker er den nuancerede tilgang til dem, I hjælper. Det er altafgørende.

For mennesker i prostitution kan have vidt forskellige baggrunde og mange forskellige problemer at slås med på samme tid: misbrug, psykisk mistrivsel eller gæld og angst for postkassen og rudekuverterne – for nogen kan det endda være den største bekymring.

Hos LivaRehab er der mange indgangsvinkler til at få det bedre: Det kan være via gældsrådgivning, psykologhjælp, yoga, netværkscafe eller vejledning om uddannelse og arbejde.

Med jeres tværfaglige og individuelt tilrettelagte tilbud kan I tage hånd om mange forskellige mennesker på den helt rigtige måde. Så tabuer bliver nedbrudt, og tanker og bekymringer kommer på bordet. Så ensomhed og onde spiraler bliver afløst af støttende fællesskaber. Så kvinderne får selvtillid og viden om deres muligheder.

***

I løbet af jeres fem år er I blevet en velkendt organisation med en stærk stemme, ikke mindst på grund af dig, Flora. Og jeg vil understrege, at det kun gør jer endnu stærkere, når jeres midler ikke kun kommer fra det offentlige.

Støtte fra private bidragsydere fylder i dag mere i finansieringen af frivillige organisationer end for bare få år siden.

Jeg er overbevist om, at den frivillige sektor bliver stærkere, når pengene kommer flere steder fra. Det giver en bredere forankring i samfundet.

Når private virksomheder, fonde og personer giver midler til jer og er med til at fejre jer i dag, så er det også fordi, I nyder stor respekt i hele det danske samfund. Den respekt har I fuldt ud fortjent.

***

Arbejdet på socialområdet handler om at hjælpe udsatte mennesker til et bedre liv. Det kræver, at vi arbejder systematisk med at dokumentere effekten af det, vi sætter i gang. Vi skal vide, at det, vi gør for at hjælpe, rent faktisk virker.

Det er noget, jeg har sat højt på dagsordenen i mit arbejde som social- og indenrigsminister.

At indsamle viden og dokumentation kan kræve lidt ekstra af jer. Til gengæld er det nødvendigt for en seriøs organisation som jeres, så det vil jeg opfordre jer til fortsat at have fokus på. Det kan samtidig inspirere andre til at bygge videre på jeres arbejde, og det kan motivere jeres frivillige, ansatte og samarbejdspartnere.

Når det er sagt, så ved jeg, at v’et i LivaRehab netop står for ’viden’.

Tværgående samarbejde er også en vigtig del af centret her og skal blive ved med at være det. Et eksempel på det er projektet Exit Prostitution, som regeringen har været med til at støtte med den seneste satspulje.

Selvom det var Københavns Kommune, der som udgangspunkt fik midlerne, så valgte de alligevel jer som en væsentlig samarbejdspartner. Det er selvfølgelig fordi, at I kan noget særligt. Og sammen sikrer I nu gode rammer for, at mennesker i prostitution opnår en bedre livssituation. Også her med en vidensbaseret tilgang.

Jeg vil opfordre jer til også fremover at være åbne for at samarbejde med andre aktører – og fortsat have blik for, hvad I hver især har af styrker.

***

LivaRehab er kun fem år gammel, men påtager sig en meget voksen og vigtig opgave. I har haft en enorm betydning for mange mennesker, som har fået kvalificeret hjælp til at komme godt videre i livet.

Tak skal I have. Stort tillykke med de første fem år, og fortsæt det gode arbejde!