Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns tale ved socialkongressen 'Esbjerg – her passer vi på hinanden'

09-03-2016

Onsdag den 9. marts 2016, Musikhuset Esbjerg

Det talte ord gælder

Tak skal I have.

Tak til foreningen ’De Hjemløses Venner’ for at have taget initiativ til kongressen her og til den nye forening, I stifter i dag. Tak til jer, der er her som repræsentanter for Esbjerg Kommune, erhvervslivet og foreningerne. Og tak til alle jer andre.

I går forrest med en utrolig vigtig dagsorden: Nemlig at vise hvor værdifuldt det er, når kommune, virksomheder og frivillige arbejder sammen.

I ser muligheder i hinanden, og det skal I have ros for. Hver især har I styrker, og når I kombinerer dem, får vi en cocktail, der effektivt kan hjælpe flere udsatte til et bedre liv.

*** 

Kernen i socialpolitikken skal være at bringe ressourcerne og evnerne i spil hos så mange mennesker som muligt.

Ingen bør være uden for samfundets fællesskaber, og langt flere skal føle, at de er værdifulde. Netop derfor går socialpolitik og beskæftigelsespolitik hånd i hånd.

Den tilgang har også en anden gevinst: nemlig en økonomisk. Og den er der brug for:

Det er helt afgørende, at en meget høj andel af borgerne bidrager til velfærden gennem deltagelse på arbejdsmarkedet. Ellers kan et skattefinansieret velfærdssamfund som det danske ikke overleve på sigt. Og derfor er det regeringens klare mål, at tusindvis af mennesker skal løftes ud af offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

En af de ting, vi kan gøre, er at blive bedre til at nedbryde fordomme. I stedet for, at vi kun ser på udsatte som for eksempel hjemløse og misbrugere, så skal vi have øje for, hvilket potentiale den enkelte har.

Det handler om at se muligheder og møde udsatte som en ressource. Og jeg er utroligt glad for, at det netop er en grundtanke i jeres samarbejde.

Som deltagende virksomheder forpligter I jer kun til at tage en samtale med en af de unge, der har brug for en hjælpende hånd til at få foden ind på arbejdsmarkedet. Men forhåbentlig kan det føre en masse positivt med sig – også for jer som virksomheder, der på sigt kan få flere dygtige medarbejdere at trække på.

Jeg ved, at nogle af de største virksomheder her i Esbjerg allerede har tilmeldt sig, og jeg vil opfordre endnu flere til at følge trop. Her er det en vigtig pointe, at alle kan være med til at hjælpe – også de små og mellemstore firmaer.

Esbjerg Kommune og borgmester Johnny Søtrup har også allerede vist stor vilje til at bakke op. Det sætter jeg stor pris på. Det engagement skal I fortsætte.

Jeres initiativ her i Esbjerg viser, at I har hjertet på rette sted og er villige til at tage et socialt ansvar for jeres udsatte unge. Men også, at I har blik for de andre fordele, der følger med: For jeres virksomheder. For kommunen. Og for samfundet som helhed.

***

Jeg er sikker på, det ikke er tilfældigt, at jeres samarbejde primært har til formål at hjælpe de unge. Det er nemlig afgørende at sætte tidligt ind, inden problemerne vokser sig for store.

En håndsrækning og en succesoplevelse kan være det, der får den afgørende betydning for at bringe en udsat godt videre i livet.

Jeres nye forening har også fokus på at styrke læringen hos de unge. Og jeg vil gerne understrege, hvor vigtigt det er for at give dem gode forudsætninger på arbejdsmarkedet.

En helt ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at mange udsatte børn og unge klarer sig markant dårligere end andre børn og unge, når det kommer til at få en god skolegang og komme godt videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen.

Det er en af de helt centrale udfordringer på socialområdet, som vi skal gøre noget ved.

Jeg har som led i arbejdet med at formulere nye sociale mål været i dialog med kommunerne, med faglige og frivillige organisationer og med andre interessenter på området.

Og der tegner sig et klart billede: Der er enighed om at hæve ambitionerne for udsatte børn og unge og fastholde et skarpt fokus på, at uddannelse er helt centralt for deres fremtidsudsigter.

Et eksempel til inspiration er Virksomhedsskolen, som er etableret af NCC sammen med blandt andre Aarhus Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus.

Her får udsatte unge lov til at fornemme faget ved at arbejde på en rigtig byggeplads. Også skolegangen foregår i skurvogne på byggepladsen, så de kan se en klar sammenhæng mellem det teoretiske og det praktiske lige uden for vinduerne.

Resultaterne er allerede gode. Mange af de unge er gået videre på en erhvervsuddannelse, har fået en læreplads eller er kommet i beskæftigelse.

Det viser, hvor gavnligt det er, når offentlige og private aktører går sammen.

***

Jeres nye forening og kampagne har et godt navn, og I er ved at opbygge et stærkt brand. I er også allerede begyndt at markedsføre jeres initiativ til andre kommuner.

Jeg ved også, at I meget gerne vil dele jeres viden og erfaringer undervejs. Det er jeg selvfølgelig glad for at høre. For som Flemming Haahr fra foreningen har sagt, så er unge udsatte ikke kun et Esbjerg-problem. Det er et problem, vi skal gøre noget ved i hele Danmark.

Vi ved generelt for lidt om, hvilke sociale indsatser der rent faktisk gør noget godt for de udsatte. Derfor har jeg som social- og indenrigsminister sat en dagsorden om, at vi i højere grad skal basere det sociale arbejde på viden om, hvad der virker.

Ved at synliggøre effekterne af jeres indsats her i Esbjerg, kan I booste jeres projekt: I kan skabe en endnu større tilslutning til det. I kan motivere de involverede til at fortsætte arbejdet. Og I kan inspirere andre rundt i landet, så jeres kampagne spreder sig som ringe i vandet.

***

Forandring begynder med dialog og samarbejde, og det har jeg indtryk af, at I er rigtig gode til her i Esbjerg. Det er med til at gøre jer til et forbillede for andre.

Jeg vil opfordre jer til at fortsætte det gode arbejde med at passe på hinanden og få de unges ressourcer i spil. Jeg håber, at I fra kommunens side vil blive ved med at bakke op – og at endnu flere virksomheder vil melde sig. Og jeg vil følge spændt med i, hvordan det går.

Tillykke med jeres nye forening, og god vind fremover!