Alt for få opgaver bliver konkurrenceudsat

12-12-2017

Debatindlæg i Børsen

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, erhvervsminister Brian Mikkelsen og innovationsminister Sophie LøhdeRegeringen forventer at kunne præsentere et politisk udspil om øget konkurrenceudsættelse i det nye år. Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, har i Børsen 23. november efterlyst handling på området.

Vi er helt enige med Klarskov i, at det er vigtigt at gøre en aktiv indsats for at fremme konkurrenceudsættelsen i det offentlige. Kommunerne og regionerne skal levere en god og effektiv kernevelfærd, og her kan konkurrenceudsættelse bidrage til at udvikle et moderne velfærdssamfund.

Desværre har udviklingen i konkurrenceudsættelsen i de seneste år været træg. Kun omkring en fjerdedel af de opgaver, som det er muligt at konkurrenceudsætte, kommer i udbud. Det er alt for få.

Regeringen vil opstille måltal for øget konkurrenceudsættelse. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvordan de nye måltal skal formuleres, men de skal både give mening og være effektive, også for den enkelte kommune eller region.

Der er i dag er stor forskel på konkurrenceudsættelsen kommunerne imellem. Spændet mellem den kommune med lavest og højest konkurrenceudsættelse går fra en grad på knap 18 pct. til godt 50 pct.

Det viser, at der er et stort potentiale for at øge konkurrenceudsættelsen. Erfaringerne fra tidligere taler sit eget tydelige sprog. Måltal kan være med til at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne.

Kommuner skal lære af hinanden

Vi skal lægge ideologien til side til fordel for en pragmatisk tilgang. Ganske enkelt fordi det er sund fornuft at teste markedet for de bedste løsninger. Det gør vi jo som privatpersoner, når vi skal have ordnet noget på hjemmefronten. Det gælder også i den offentlige sektor.

De kommuner, der halter efter, kan tage ved lære af kommunerne med gode erfaringer med udbud. Det kan spare penge og give bedre kontrakter, hvis det gøres professionelt. Det er der gode eksempler på.

Nogle af de kommuner, der gør det godt, arbejder med planer og politikker for udbud og strategisk med at udvikle nye udbudsområder. Det viser en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Øget konkurrence skal bane vejen for mest mulig kvalitet og innovation. Det gavner borgerne, og det gavner samfundsøkonomien. Det er ikke afgørende, om leverandøren er privat eller offentlig. Det afgørende er derimod at sikre borgerne mest mulig velfærd for skattekronerne.