Vi skal fokusere mere på sociale problemer end ulighed

14-02-2017

Debatindlæg i bl.a. Skive Folkeblad og Sjællandske

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Det er faldet nogle for brystet, at jeg afviser, at ulighed i Danmark er et problem. Jeg vil hellere beskæftige mig med, at alle danskere bliver rigere, og at vi sætter ind i forhold til de allersvageste.

Når vi taler om sociale problemer, skal vi fokusere på at løse dem frem for at stirre på tal, som viser, om uligheden går lidt op eller lidt ned.

Ellers risikerer vi at glemme det, der er vigtigt. For tal om økonomisk ulighed viser for eksempel ikke noget om, hvorvidt vi lykkes med at give den hjemløse, der tigger om småmønter til dagen og vejen, eller alkoholikeren på bænken foran supermarkedet, et bedre liv.

Vores fokus skal være på at sikre, at den omfattende støtte, vi giver til socialt udsatte i mange forskellige sammenhænge, rent faktisk gør en forskel. Derfor har regeringen ti mål for social mobilitet, hvor vi -og medier og vælgere -kan følge med i, om det går den rigtige vej. Det handler blandt andet om, at færre skal være hjemløse, at vores hjælp til alkoholikere og narkomaner skal virke, at unge undgår at havne i kriminalitet, og at vi skal lykkes med at få flere personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i arbejde.

Hvordan forskellige gruppers indkomster udvikler sig, vil vi følge med i og fortælle om i vores publikationer, så vi får en god debat. Men denne regering har ikke noget mål om, at et tal for ulighed skal gå op eller ned. Vi vil i stedet måles på, om den hjælp, vi giver, virker, og om vores samfund og vi alle sammen bliver rigere i det hele taget.