Fattigdom i Danmark handler ikke om de penge, der kommer ind på bankbogen, men om hvordan de penge bliver brugt

29-06-2017

Debatindlæg på Politiken.dk

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

David Trads har skrevet et harmdirrende indlæg om børn, der lider afsavn, fordi deres forældre ikke forsyner dem med helt basale ting som tørt tøj og mad. Det skriver han, at over hver tredje pædagog oplever i Danmark.

Når man læser David Trads, så får man næsten indtrykket af, at hvis vi blot hæver kontanthjælp og andre offentlige ydelser, så løser vi alle problemerne her i landet. Men i Danmark er der ingen ydelser, der er så lave, at børn skal sulte og fryse, fordi deres forældre ikke får penge fra staten. Det er simpelthen ikke sandt. 

Danske børn der mistrives, fordi deres mor og far ikke kan tage hånd om dem, vokser typisk op i familier, hvor der også er andre problemer end bare økonomiske. Psykisk syge forældre, problemer med misbrug eller en mor og far, der bare ikke magter at passe på dem.

Fattigdom i Danmark handler ikke om de penge, der kommer ind på bankbogen, men om hvordan de penge bliver brugt. Når børn lider afsavn, hænger det sammen med en række sociale vanskeligheder, der ikke bare kan løses med for eksempel højere kontanthjælp.

Fattigdom er meget mere komplekst, og hvis man savner dokumentation, så vil jeg foreslå, at man studerer SFI's afsavnsundersøgelse.

Jeg synes, at David Trads bør forholde sig til, at vi i Danmark har nogle af verdens mest generøse offentlige ydelser og et ekstremt fintmasket velfærdssystem. Det er altså ikke de offentlige ydelser, der er skyld i, hvis børn ikke får nok rugbrød med i madpakken, sådan som David Trads skriver.

David Trads har forkerte løsninger på forkerte problemer. Han vil sætte skatterne op for de højest lønnede, hvilket blot vil gøre det mindre attraktivt at drive virksomhed i Danmark, mindre attraktivt at gøre en ekstra indsats, og det vil dermed sænke vores produktivitet.

Måske man kunne blive enig med David Trads om at se på at sænke skatterne for de 260.000 personer i Danmark, som, ifølge den seneste redegørelse Fordeling og incitamenter 2017, har et beskedent incitament til at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.

Nå nej, Trads vil have mange flere på offentligt tilskud, og skat er noget, som vi bare kan opkræve mere af.