Konkurrence for borgernes skyld

04-06-2017

Debatindlæg i Dagbladet Roskilde

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

HØJE-TAASTRUP: Thomas Bak (S) opfordrer mig til at stoppe den ideologiske klapjagt på offentligt ansatte.

Jeg kan berolige Thomas Bak med, at jeg er valgt for et parti, der netop gennem færre regler, mindre bureaukrati og større tiltro til den enkelte ønsker at sætte den offentligt ansatte fri fra regeltyranni.

Af respekt for borgernes penge bør kommunernes økonomi være underlagt klare rammer. Kommunernes opgave er, som Bak anfører, at yde god service til borgerne. Netop derfor mener jeg, at offentlige opgaver i højere grad bør konkurrenceudsættes, og at vi skal have et måltal for det. Hvem siger, at en ansat med Høje-Taastrup Kommune på lønsedlen per definition er bedre til at passe kommunens grønne områder, yde hjemmepleje osv. end en, der er ansat i et privat firma? Nogle gange kan det være kvaliteten, der afgør, at det private tilbud er det rigtige.

Vi har set konkurrenceudsættelse virke, også i de senere år. For eksempel gennemførte Gribskov Kommune i 2014 et udbud på social-og sundhedsområdet for mere end 2,6 mia. kroner. Kommunen har selv regnet ud, at gevinsten er på over 100 millioner kroner. Langt over udgifterne til den administration, der er ved udbud.

En kommune kan på nogle områder være den bedste til at løse sine opgaver, mens private vil være bedst til prisen på andre.

Det vigtige for mig er, at kommunerne lader det komme an på en prøve og ser på både pris og kvalitet.

Jeg drømmer ikke om at genere kommunerne mest muligt. Mit overordnede ærinde er at sikre rammerne for, at borgerne får den bedste service til den bedste pris. Det bør Thomas Bak og jeg da kunne blive enige om.