Simon Emil Ammitzbøll: Derfor er jeg glad for skattelettelse i kommunerne

05-06-2017

Blogindlæg på Avisen.dk

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Skatten skal ned i kommunerne til næste år. Det har regeringen fået på plads med KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2018.

Regeringen støtter skattenedsættelser for op til 450 millioner kroner via en pulje, der giver tilskud til de kommuner, der sætter skatten ned. Det er til at tage og føle på. Det kan være, at skatterne bliver sat mere ned end de 450 millioner kroner, eller det kan være de bliver sat mindre ned, hvis kommunerne ikke ønsker at få dækket skattenedsættelsen. Men mon ikke en kompensation på 75 procent af de tabte skattekroner til næste år, som puljen altså tilbyder, vil være et godt motiv?

Kommuner, der har brug for det, kan også sætte skatten op. Men kun indenfor en ramme på højst 200 millioner kroner. Netto er vi enige med KL om, at skatten skal falde i kommunerne set under e't.

For mig og LA har det været helt afgørende at få en aftale om lavere skatter i kommunerne. Kommunernes økonomi handler ikke kun om, hvordan vi bruger flere af dine penge, men også om, hvordan vi sikrer, at vi lader dine penge være dine penge.

Skattelettelserne i kommunerne skal være på indkomstskatten, for det tror vi i regeringen på, har den største effekt på beskæftigelse og motivation for at gøre en ekstra indsats.

En måde at få fjernet unødige udgifter på i kommunerne er gennem afskaffelse af unødvendige regler. Aftalen med KL lægger op til markante regelforenklinger på blandt andet beskæftigelsesområdet og socialområdet. Regelforenklingerne understøtter, at kommunerne får øget frihed til de opgaver, som skaber værdi for borgerne.

Med aftalen tager vi alvorligt fat på at fjerne firkantede regler, og vi giver kommunerne og offentligt ansatte en væsentlig større frihed til at udføre deres arbejde bedst muligt. Jeg er derfor overbevist om, at kommunerne med den her aftale bliver bedre i stand til at udføre deres opgaver og samtidig sikre, at kommunalt ansatte går mere tilfredse på job.

Debattøren David Trads spurgte mig kras på de sociale medier, om regeringen bruger de penge, som vi betaler i statsskat til at betale for skattelettelser i kommuneskat. Svaret er ja, men naturligvis ikke ved at vi hæver statsskatterne, så samlet bliver det lavere skat. Og David Trads har fuldstændig ret, når han siger, de penge -vi- betaler i skat. For det er jo faktisk dine penge, som vi i LA mener, skal blive ved med at være dine penge.

Lavere skat i kommunerne, færre regler og større frihed. Et solidt LA-aftryk på kommuneaftalen.