Vi stiller krav for at hjælpe patienterne

30-06-2017

Læserbrev i Jyllands-Posten

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Det er godt, at SF'eren Annika Smith (AS) efter mere end et års udredningsforløb kan tænke tilbage på en dygtig, myndig, professionel og nærværende læge. Jeg er glad for, at AS nu har det godt.

Men det er groft at bruge sin personlige sygehistorie til at sprede SF's decideret ukorrekte historie om, at regeringen blot sparer og sparer på sundhedssektoren. Jeg spreder ifølge AS »død over fælles velfærd« (JP 23/ 6). Realiteten er, at vi netop har bevilliget 0,5 mia. kr. mere til at hjælpe patienterne i 2018. Og ser vi på regnskaberne for sidste år, viser de, at der på sygehusene bruges ca. 8 mia. kr. mere end for bare fem år siden, og ventelisterne er også blevet kortere.

Det er nemlig en myte, at der bliver skåret på sygehusene. Vi bruger flere penge end nogensinde.

Samtidig er jeg ved at etablere en enhed under mit ministerium, som skal sikre, at vi hele tiden ved, hvor og hvordan offentlige opgaver - også på sundhedsområdet - bliver løst bedst og billigst, så det er muligt at lære af det.

Hvis vi skal lykkes med målet om bedre behandling, skal vi ikke have blind tillid til, at det altid er regionernes hospitaler, der er den bedste løsning. Konkurrenceudsættelse er nødvendigt, både i sygehusbehandlingen og andre steder i den offentlige sektor.

Jeg forstår slet ikke, hvorfor AS er imod, at vi forsøger at gøre hospitalerne mere produktive, så de når mere. Det kommer jo netop patienterne til gode. For så er det muligt for regionernes hospitaler at hjælpe flere og med mere.

Jeg er glad for at læse, at AS først blev sluppet af sin læge, da det stod klart, at hun ikke var alvorligt syg, at og hendes læge ikke kunne have givet hende en bedre behandling.

Men at bruge sin egen sygehistorie til at sprede usandheder om, hvad regeringen er i gang med, er ikke i orden.