Er S trukket i arbejdstøjet?

31-03-2017

Debatindlæg i Jyllands-Posten

I den forløbne weekend stillede vi urene en time frem til sommertid.

Samme weekend offentliggjorde S et vækstudspil, der sigter på at skabe fremgang for dansk erhvervsliv.

Jeg tror ikke, at der er en direkte sammenhæng mellem de to ting.

Men hvis man ser optimistisk på verden, kan begge dele nok alligevel være tegn på lidt lysere tider.

Først og fremmest glæder jeg mig over, at S erkender de udfordringer, som dansk økonomi står over for. Vi skal have stærkere vækst i produktiviteten, flere investeringer i erhvervslivet, og vi har brug for mere arbejdskraft.

Jeg noterer også med tilfredshed, at S har forståelse for, at erhvervslivet har brug for lavere skatter. Øget fradrag for udgifter til forskning og udvikling samt en række mindre lettelser til erhvervslivet indgår i udspillet.

Men herefter synes jeg, at forårstegnene hører op. S mener selv, at forslagene på sigt kan løfte BNP med knap 17 mia. kr. Det, tror jeg, er en meget optimistisk vurdering. Men selv hvis den passer, synes jeg ikke, at ambitionsniveauet er højt nok.

Regeringen har sat sig som mål at løfte velstanden med 80 mia. kr. Et mærkbart bidrag hertil skal skabes ved at sænke skatterne for erhvervslivet. Regeringen vil fremlægge et vækstudspil, der bl. a. sigter på at øge virksomhedernes investeringer, lempe skatten for iværksættere og give nystartede virksomheder lettere adgang til kapital.

Helt utilfredsstillende er S-udspillet, når det gælder om at sikre erhvervslivet arbejdskraft.

Forslag som omlægning af voksen-og efteruddannelsessystemet og styrkelse af voksenlærlingeordningen er næppe hele løsningen på, at virksomheder i stigende grad har svært ved at besætte job.


Lavere skat på arbejde

Også på dette punkt er regeringen mere ambitiøs. Vi har som mål at løfte beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer. Regeringen går ind for, at de danskere, der kan, skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Men det er ikke vores eneste bud på mere arbejdskraft, selv om S ynder at fremstille det sådan.

Regeringen vil øge gevinsten ved at arbejde. Vi vil sænke skatten for familier med små arbejdsindkomster, og vi vil sørge for, at færre danskere skal betale topskat.

Det vil skabe øget beskæftigelse, fordi det bedre kan betale sig at lægge nogle flere timer på arbejdsmarkedet.

Så trods af gode toner i S-udspillet synes jeg, at der er brug for meget mere. Huskereglen, da vi i weekenden skulle stille urene, er som bekendt, at havemøblerne skal frem. Jeg vil håbe, at S ikke kun har taget liggestolen frem, men også haveredskaberne og arbejdstøjet.