Ammitzbøll: Nu skal vi stoppe unfair offentlig konkurrence

26-09-2017

Debatindlæg på Altinget.dk

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

I Danmark har vi en offentlig sektor, der udgør halvdelen af økonomien. Så vores virksomheder er ofte oppe mod en gigant, når den offentlige sektor med skattekroner i ryggen konkurrerer med dem.

Så skal en kommune virkelig tilbyde et alternativ til vikarbureauer med servicen ”Småjob & Emnebank”? Eller skal en kommune drive biograf, når der er en privat konkurrent en halv kilometer væk?

Det er et par af de spørgsmål, jeg har fået, efter at jeg sammen med innovationsminister Sophie Løhde og erhvervsminister Brian Mikkelsen offentliggjorde udspillet Fair og lige konkurrence.

Jeg er glad for, at vi nu har sat en debat i gang om grænserne for den offentlige sektors erhvervsaktiviteter.

Nyt udspil afholder kommuner fra erhvervsvirksomhed

Regeringen har med udspillet for første gang slået fast som et overordnet princip, at blandt andet kommuner skal holde sig fra erhvervsvirksomhed. Offentlig erhvervsaktivitet er kun i orden, hvis reelle samfundsmæssige hensyn taler for det.

Det er problematisk, hvis kommunerne løser opgaver, som slet ikke burde høre hjemme i den offentlige sektor. Kommunerne kan ofte sætte priserne unaturligt lavt, og en kommune kan ikke gå konkurs.

Vælger en kommune at konkurrere med det lokale erhvervsliv, kan den derfor knække nakken på virksomhederne, og dermed vil der være færre til at betale den fælles velfærd – og samtidig er skattekroner måske blevet spildt.

Nu har vi i regeringen behov for at få så mange eksempler på bordet som muligt. Vi har allerede modtaget en del fra erhvervsorganisationerne.

I regeringsudspillet har vi nævnt nogle af eksemplerne: Blandt andet at en kommune kører flis ud til borgerne, og at en kommune udvikler it-systemer i konkurrence med private. Nu hører vi så også om biografdrift og vikarbureauer.

Der kan være enkelte erhvervsaktiviteter, som giver mening for samfundet. For eksempel skal et træ, der er fældet i den kommunale park, ikke gå til spilde, men kunne sælges af kommunen.

Ankestyrelsen vurderer kommuners aktivitet

Det er Ankestyrelsen med Økonomi- og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed, der tager stilling til, om en kommunal aktivitet er lovlig efter de nuværende regler. I sidste ende kan en sådan sag derfor lande på mit bord. Det betyder, at jeg ikke kan kommentere på alle eksemplerne nu her.

Men jeg kan garantere, at vi i regeringen vil bruge de eksempler, vi får, på kommunernes erhvervsaktiviteter. Eksemplerne forbedrer nemlig i høj grad vores muligheder for at vurdere, hvor vi skal sætte ind med nye og skrappere regler.

Jeg vil for min del være ansvarlig for at ændre den retlige praksis, vi kalder 'kommunalfuldmagten', som blandt andet indeholder regler om kommuners erhvervsaktiviteter.

De regler er i dag alt for uklare og giver plads til for meget. Så i stedet vil vi lave en ny lov. Jeg vil også arbejde for at sætte skrappere grænser for erhvervsaktiviteter efter anden lovgivning, og her kan vi for eksempel se på filmloven og biblioteksloven.

I regeringens arbejde indgår også, at kommunernes priser skal være fair. De nye regler skal sikre, at  kommunerne regner alle omkostninger med i deres egne priser.

Forhåbentlig kan vi få Folketingets opbakning til at skabe bedre rammer for fair og lige konkurrence allerede fra næste år.

Men lige nu vil jeg altså sætte stor pris på at høre flere eksempler på, hvad landets kommuner og regioner finder på i dag, og hvornår det bliver oplevet som unfair konkurrence.