Dansk økonomi mod nye højder

11-09-2017

Debatindlæg i Børsen

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Jeg har netop haft fornøjelsen af at præsentere den stærkeste prognose for dansk økonomi længe. Der er bred enighed om, at prognosen ikke er et skønmaleri - der er endda nogle, som mener, at vi er for beskedne i vores vurdering af vækstudsigterne. 

Stridspunktet i den økonomisk-politiske debat er nu i bund og grund, hvad man skal gøre, når det går godt. Regeringens svar er, at der er brug for nye reformer og initiativer, som kan understøtte vækst og beskæftigelse i de kommende år.

Udgangspunktet er godt. Husholdningerne har over flere år konsolideret deres økonomi, de offentlige finanser er holdbare, og virksomhederne har grebet opsvinget og er i dag konkurrencedygtige på de globale markeder. Det giver grundlag for solid vækst i dansk økonomi i de kommende år.

Optimismen kommer stærkt til udtryk på arbejdsmarkedet. Siden 2013 er beskæftigelsen braget op med 150.000 personer, og alene sidste år fik 50.000 flere et job i Danmark. I regeringen tror vi på, at fremgangen i beskæftigelsen vil fortsætte, så vi kommer op i nærheden af tre millioner i job næste år - tæt på det højeste niveau nogensinde. Vi når rekorderne i beskæftigelse, fordi vi ser en historisk stor stigning i arbejdsstyrken.

Aldrig før har der været så mange mennesker i Danmark i arbejde eller klar til at tage et job. Tilgangen til arbejdsstyrken kommer blandt andet fra tidligere års reformer på arbejdsmarkedet, som også i de kommende år vil bidrage til en holdbar fremgang. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har fremført, at reformer i hans tid også har medvirket til det øgede arbejdsudbud - det giver jeg ham gerne ros for. Og det samme gælder Helle Thorning-Schmidt, Poul Nyrup Rasmussen og Poul Schlüters reformer.

Vi skal fortsætte ad det positive spor, der er lagt igennem de seneste 35 år på tværs af skiftende regeringer, og udnytte de gode tider til at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Det vil bidrage til, at virksomhederne får adgang til den arbejdskraft, som de skriger på. Det er til gavn for den enkelte og for samfundet.

Det kan hurtigt gå den anden vej, hvis vi bare sidder på hænderne i den tro, at mulighederne for at få flere ind på arbejdsmarkedet er udtømte, og at det kun gælder om at øge de offentlige udgifter.

Endnu flere år med høj vækst

Presset på arbejdsmarkedet, forventer regeringen, vil tage til i de kommende år.

Især hvis vi ikke træffer de rigtige beslutninger i tide.

Vi kan allerede nu med rimelig stor sikkerhed fastslå, at 2017 bliver det højeste vækstår siden 2006. Min ambition er, at vi skal have endnu flere år med høj vækst. Regeringens udspil trækker i den retning. Det gør vi ved at bruge lavere skat på arbejde som et aktivt instrument til at få endnu flere ud på arbejdsmarkedet og belønne en ekstra indsats. Det gør vi ved at gøre det lettere at være iværksætter og starte ny virksomhed. Det gør vi ved at holde igen på det offentlige forbrug, så finanspolitikken er afstemt med konjunktursituationen.

Hvis vi vil have råd til velfærd - både privat og offentlig - skal vi have en sund økonomi, hvor folk kommer i arbejde og virksomheder trives. Vi bliver ikke rigere ved at bruge alle pengene og fjerne det robuste grundlag. Og der er ingen grund til at nøjes, når vi kan opnå meget mere velfærd og velstand.