Simon Emil Ammitzbøll: Drop skræmmebilleder om ulighed og "stjålne" job

11-09-2017

Blogindlæg på Avisen.dk

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Debatten om globalisering er i for høj grad præget af myter og skræmmebilleder. Der tegnes ofte et billede af arbejdskraft udefra, der ”stjæler” danske arbejdspladser, eller ulighed, der eksploderer.

Det er usagligt og ærgerligt. For vi ved faktisk ret meget om, hvad globaliseringen har betydet for dansk økonomi. Tillad mig at oplyse debatten en smule.

Danmark har samlet set vundet stort på globaliseringen. Alene gevinsten ved, at Danmark handler mere med andre lande i dag, end vi gjorde i 1980’erne, har øget den samlede danske produktion med et næsten ufatteligt stort milliardbeløb. 165 milliarder kroner er Danmarks BNP vokset i 2016, fordi vi handler mere med udlandet. Det svarer til 29.000 kroner ekstra per dansker.

Handlen med udlandet giver os et større udvalg og billigere varer. Gevinsten er størst for familier med relativt små indkomster. Det skyldes, at netop familier med relativt små indkomster bruger en større andel af deres rådighedsbeløb på varer som elektronik og tøj, der ofte kommer fra udlandet.

Globalisering gør også virksomhederne mere produktive, for eksempel gennem øget konkurrence, stordriftsfordele og spredning af ny teknologi og idéer. Virksomheder, der konkurrerer globalt, er markant mere produktive end de virksomheder, der især sælger deres varer og tjenester på hjemmemarkedet.

Danmark har været godt rustet til at imødegå den omstilling, som globaliseringen har medført. Vi er blevet rigere uden, at der er tegn på øget lønspredning – altså at de højere lønninger spurter fra de lavere lønninger. I Danmark er der heller ikke tegn på større forskelle i ledigheden. For eksempel er afstanden mellem ledigheden blandt ufaglærte og blandt dem med længere uddannelser ikke øget.

Mudder i debatten er skadeligt. For det dæmmer op for, at vi får drøftet, hvordan Danmark også fremadrettet kan høste gevinsterne ved globaliseringen, og hvordan vi får alle med. Vi skal blive ved med at omstille os, for de fremtidige muligheder og udfordringer vil ikke nødvendigvis ligne dem, vi har set indtil nu. Det er blandt andet derfor, regeringen har nedsat et Disruptionråd, som skal komme med bud på, hvordan Danmark bedst kan komme forlæns ind i fremtiden.

Lad os nu få fakta på banen. Og drop skræmmebillederne. Vi har altså alle haft stor gavn af globaliseringen, og det skal vi blive ved med.