Derfor skal vi ind i kampen om udenlandsk arbejdskraft

20-04-2018

Debatindlæg i Berlingske Business

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Nu er det alvor med manglen på arbejdskraft. Sådan lyder overskriften på Berlingskes leder mandag den 16. april. Lederen slår fast, at konkurrencen om udenlandsk arbejdskraft stiger med væksten i hele Europa, og der hverken er brug for bureaukrati eller misforstået frygt for fremmede.

Jeg er fuldstændigt enig. Der skal handling til, så danske virksomheder ikke taber den hårde konkurrence om udenlandsk arbejdskraft. Og der skal handling til, så virksomhederne ikke plages af bureaukrati.

Mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, især indenfor byggeri. Vi befinder os samtidig i en situation, hvor konkurrencen om arbejdskraft i Europa skærpes dag for dag.

At der er udsigt til skærpet konkurrence fremgår af en af vores egne analyser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Analysen viser også, at andre lande i Europa er bedre til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft end Danmark.

Herhjemme har international rekruttering stået for ca. 40 pct. af den samlede stigning i arbejdsstyrken siden 2013. Vi kan ikke bare læne os tilbage og forvente, at det fortsætter.

Jobmulighederne er i dag markant forbedret i de østeuropæiske lande, hvilket kan give østarbejdere et incitament til at vende hjem. En række østeuropæiske ambassadører har opfordret deres landsmænd til at gøre netop det.

Med udsigt til hård konkurrence med resten af Europa om arbejdskraft, er der behov for handling. Det er ikke nu, at vi skal ignorere landets virksomheder, når de i avisen beretter, at lange sagsbehandlingstider og bureaukrati gør det besværligt at ansætte nok hænder.

Jeg er enig, når Berlingskes leder påpeger, hvor utilfredsstillende det er, når iværksættere i start-up fasen skriger på dygtige it-folk, men ikke har råd til at betale den månedsløn på 35.000 kroner, som i dag er et krav for at få arbejds- og opholdstilladelse.

Udfordringen er reel. Men hvor er opbakningen, når regeringen vil gøre noget ved det?

Socialdemokratiet er så bange for social dumping, at intentionerne rammer forkert. Midt i partiets anstrengelser for at begrænse udenlandsk arbejdskraft med lovbestemte indtægtsgrænser risikerer vi at tabe i konkurrencen om arbejdskraft og kvæle det igangværende opsving og væksten.

Regeringen arbejder derfor på en strategi for international rekruttering, som skal lette adgangen til det danske arbejdsmarked for både EU-borgere og borgere fra lande udenfor EU.

Det er nu, vi skal ind i kampen om at sikre adgang til nok hænder. Så kom med ind i kampen, Socialdemokratiet, og hjælp os med at sikre vækst, opsving og velfærd.