Velstanden er steget med 9200 kr. pr dansker

16-04-2018

Debatindlæg i Børsen

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Danskerne har fået markant større velstand siden folketingsvalget.

Danmark er blevet rigere. Hele 9200 kr. pr. dansker er velstanden steget siden 2015. Det er en god nyhed.

Der er heldigvis meget at glæde sig over. Der er fart på dansk økonomi. I 2017 steg bruttonationalproduktet med 2,2 pct. - den højeste vækst siden 2006. Tiltroen er tilbage. Familierne bruger flere penge, og virksomhederne investerer i forventning om, at den gode udvikling varer ved.

Fremgangen ses især på arbejdsmarkedet. Siden seneste folketingsvalg er der kommet 120.000 flere private job. Det er flere, end der bor i Danmarks femtestørste kommune - Esbjerg. Samlet set er mere end 2,9 mio. danskere i job, og ledigheden falder i alle landsdele.

Udviklingen er ikke bare kommet af sig selv. Mange års reformkurs fortjener en stor del af æren. De rigtige beslutninger er blevet truffet i tide. Nogle vil kalde det rettidig omhu. Jeg kalder det sund fornuft.

Regeringen har en klar ambition om, at de positive takter skal fortsætte. Vi har indført 225-timers-reglen, integrationsydelsen og sat skatten ned på arbejde. Så flere bidrager og forsørger sig selv. Vi giver dansk erhvervsliv bedre vilkår og sikrer en stærk iværksætter- og aktiekultur. Vi sikrer, at det bedre kan betale sig at spare op.

Men det er ingen garanti for, at de gode tider varer ved. Uden for landets grænser taler flere imod frihandel. Det er skadeligt for Danmark.

Globaliseringen har givet os store gevinster, for eksempel adgang til et større udvalg af varer og lavere priser. Vi skal arbejde for, at der ikke bliver lagt bånd på globaliseringen.

Herhjemme er der gået mode i modstand mod reformer og udenlandsk arbejdskraft. Regeringen arbejder på at sikre bedre vilkår for udlændinge, der ønsker at arbejde her i Danmark. Udlændinge bidrager med ny viden og erfaringer. Samtidig træder de til der, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft og har svært ved at rekruttere.

Det er nu, vi skal holde fast. I reformerne. I frihandlen. I åbenheden. Det skylder vi hinanden, så 9200 kr. kan blive til meget mere.