Kig mod vest for at få sygefraværet ned

29-12-2018

Debatindlæg i Politiken

Det er ikke sjovt at være syg, hverken for den der må blive i sygesengen, eller for arbejdspladsen der mangler en kollega. Det koster også for samfundet som helhed, når folk er syge.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har netop offentliggjort en analyse med 15 gode råd til, hvordan sygefraværet blandt kommunalt ansatte nedbringes. Bedre hygiejne og et større fokus på reglerne for sygemelding er blot nogle veje at gå. Der er kommuner i hovedstadsområdet – for eksempel Gladsaxe – der klarer sig godt, når det handler om at nedbringe sygefraværet. Men mange kommuner kan med fordel skæve til Vestdanmark.

Ifølge Benchmarkingenhedens analyse har de ti kommuner med det højeste sygefravær i gennemsnit ca. 15 procent højere sygefravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. Ni ud af ti af disse kommuner er fra Østdanmark.

Lemvig Kommune klarer sig bedst, når det gælder sygefravær i ældreplejen. Her følger de op med en sygefraværssamtale med alle medarbejdere, der har enten tre fraværsperioder inden for 90 dage eller syv sammenhængende fraværsdage. Derudover afholdes der hvert år i 3. og 4. kvartal sygefraværssamtaler med alle medarbejdere med 10 sygefraværsdage eller mere i det indeværende kalenderår. Indsatsen har selvfølgelig krævet mange lederressourcer. Men det ser ud til at betale sig: Vikarudgifterne falder, og en bedre bemanding giver et bedre arbejdsmiljø.

Generelt kendetegner det kommunerne med et lavt sygefravær, at de har et løbende og systematisk fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Jeg vil opfordre til at studere Benchmarkingenhedens 15 gode råd nærmere. Jeg er selvfølgelig klar over, at der ikke er to kommuner, der er ens, og at den enes løsning måske ikke fungerer lige så godt et andet sted.

Men når vi ser så stor en forskel på sygefraværet i forskellige dele af landet, er der chancer for, at kommunerne kan lære af hinanden.

Regeringen er klar til at følge op: En indsats mod sygefravær vil indgå i regeringens kommende ledelses- og kompetencereform. Desuden har vi aftalt med Dansk Folkeparti, at vi i forhandlingerne om kommunernes økonomi vil drøfte opstillingen af en national målsætning for at få sygefraværet ned og gøre mere, hvis målene ikke nås.