Vi skal have sygefraværet længere ned

25-12-2018

Debatindlæg i Jyllands-Posten

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ros til de fleste af kommunerne vest for Storebælt. For de klarer sig godt i forhold til at have et lavt sygefravær blandt kommunalt ansatte. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed. Lemvig Kommune ligger på en absolut førsteplads, når det gælder et lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen. En af årsagerne er, at de følger op med sygefraværssamtaler, når medarbejdere har mere end 10 sygedage på et år.

Men indsatsen lykkes for flere kommuner vest for Storebælt. Hvis man ser på et kort over, hvordan sygefraværet i kommunerne er, i forhold til hvad man kan forvente på baggrund af rammevilkår, er billedet tydeligt. Det går meget bedre i Vestdanmark. Og tallene fortæller, at 9 af de 10 kommuner, der har det laveste fravær i forhold til rammevilkårene, er vestdanske.

Sygefraværet på landsplan er faldet med 1,8 pct. for alle ansatte under ét. Men fraværet er dyrt, både for den enkelte, for arbejdspladsen og samfundet. Og blandt de social- og sundhedsansatte er fraværet steget. Derfor vil jeg opfordre kommunerne til at lære af hinanden. Nogle af kommunerne med lavt fravær har styrket indsatsen mod vold og trusler på jobbet. Andre har haft fokus på ledelse og hygiejne.

Jeg ved, at det ikke er muligt at fjerne alt sygefravær, men der er store gevinster ved at få det ned. Særligt i en tid, hvor det bliver stadig sværere at skaffe arbejdskraft.

Fra regeringens side har vi som led i finansloven med Dansk Folkeparti aftalt, at vi i næste års forhandlinger med kommunerne vil drøfte opstillingen af en national målsætning for at få sygefraværet ned. Vi vil også drøfte, om vi kan gøre mere, hvis målene ikke nås. En indsats mod sygefravær vil desuden indgå i regeringens kommende ledelses- og kompetencereform. Lad os give hinanden håndslag på, at vi i det nye år skal se færre blive hjemme i sygesengen og flere give en hånd på jobbet sammen med kollegerne.