Derfor skal vi parallelsamfundene til livs

22-02-2018

Debatindlæg i Politiken

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Vi står over for at skulle løse et stort og alvorligt problem: Der er slået huller i danmarkskortet. Huller, hvor der er opstået parallelsamfund med andre værdier og normer end de danske. Her er det for eksempel ikke er en selvfølge, at man skal forsørge sig selv.

Regeringen vil om kort tid lægge et udspil frem, der skal nedbryde disse parallelsamfund.

Politiken negligerer i en Signatur 15. februar, at det er vigtigt, om folk vil Danmark eller ej, når de kommer hertil. Samme dag vinkler avisen et helsides interview med Københavns nye teknik-og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, på, at virkelige parallelsamfund kun er der, hvor der bor rige mennesker.

Men den analyse fra Økonomi-og Indenrigsministeriet, avisen refererer til, illustrerer tydeligt, at noget er galt. Vi kan se, at i hver sjette af de 180.000 familier med ikke-vestlig baggrund er der tegn på, at de lever i et parallelsamfund.

Det typiske billede er: Mindst én voksen er langvarigt passiv. Familien bor i et alment boligområde med mange udlændinge.

Børnene går i skole eller daginstitution med kammerater, der som dem selv har ikke-vestlig baggrund.

En anden analyse fra ministeriet viser, at børn med ikke-vestlig baggrund i Vollsmose, Gellerup og Tingbjerg alt for ofte klarer sig utilfredsstillende i skolen og i uddannelsessystemet. Vi har også kunnet se, at værdierne i nogle familier er anderledes. For eksempel mener næsten fire af ti indvandrere og efterkommere ifølge tal fra Udlændinge-og Integrationsministeriet, at manden er familiens naturlige overhoved.

Hvis folk, der kommer hertil, regner med at leve af penge fra kommunen og ikke støtter op om børnenes skolegang og værdier som kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, er regningen stor. Ikke blot økonomisk, men også i forhold til den gensidige tillid i samfundet. For ingen af os har lyst til at knokle mange timer i døgnet for, at andre bare passivt kan tage imod.

Derfor skal vi parallelsamfundene til livs. Vi skal afvikle nogle af de områder, hvor de findes. Vi skal sørge for en anden beboersammensætning og sikre, at færre er på offentlige ydelser. Vi skal sørge for, at de unge lærer dansk, møder danske værdier og får en uddannelse.

Hvis Københavns nye borgmester og måske Politiken virkelig mener, at parallelsamfundene i stedet findes i nybyggede ejerlejligheder på Islands Brygge, er det en hån mod de skatteborgere, der betaler for en stor del af vores velfærdssamfund.

Hvis folk, der kommer hertil, regner med at leve af penge fra kommunen og ikke støtter op om børnenes skolegang og værdier som kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, er regningen stor.